Përgjithësisht stina e dimrit shoqërohet me problematika apo situata emergjente.
Nga raportimet dhe inspektimet në terren të grupeve të punës, nuk ka patur raste ekstreme dhe situata ka qenë nën kontroll.
Si pasojë e reshjeve të dendura të shiut, Sektori i Rrugëve Rurale ka ndërhyrë në dy prej përrenjve ku prurjet e ujit ishin më të mëdha, si në lagjen Sede të qytetit dhe përroin e fshatit Bënjë.
Puna vazhdon kudo ku ka nevojë për ndërhyrje dhe monitorohet çdo ditë për raste problematike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment