Në bashkëpunim me shoqatën Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim po implementojmë projektin “Në hapat e mjeshtrave të mëdhenj” mbështetur prej Programit ROMACTED të Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës.
Ky projekt ka si qëllim promovimin dhe trashëgimin ndër breza të traditës dhe kulturës së komunitetit egjiptian.
Një nga produktet e projektit janë 10 veshje popullore dhe vegla muzikore (3 organo, 4 klarineta dhe 2 fizarmonika).
Të kalojë kjo situatë dhe bashkë me instruktorët do të fillojmë mga puna.🎹🎸🎻🎧🎤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment