Kordinatori për të drejtën e informimit : Zj.Rudina Zaimi

Vendodhja e Zyrës: Zyra e parë majtas në katin e parë të Godinës së Bashkisë Përmet.

Adresa: Shëtitorja ” Abdyl Frashëri”, Nr.1, Përmet, Shqipëri.

Orari: E hëna – E Premte, 08:00-16:00

E-mail: info@bashkiapermet.gov.al

Cdo informacion në lidhje me kompetencat e kordinatorit  për të Drejtën e Informimit dhe kërkesës për informim (kryerja e kërkesës, afati i marrjes së kërkesës dhe kufizimet) gjendet tek Ligji 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”

Informacion për proçedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informacion

Format Kërkese Për Informacion

Ankesë për mosmarrje informacioni

Rregjistri i Kërkesave  2017

Rregjistri i Kërkesave 2018

Regjistri i kërkesave 2019

Regjistri i kërkesave 2020

Regjistri i kërkesave 2021