RIKONSTRUKSIONI I SEGMENTIT SPITAL-VARREZA!

Infrastruktura publike gjithmonë ka qenë në vëmendjen dhe prioritetet e Bashkisë Përmet, pavarësisht kapaciteteve financiare. Pjesë e prioriteteve ka qenë segmenti rrugor Spital-Varreza, një rrugë gjithmonë problematike dhe në harresë. Bashkia, në mbledhjen e Këshillit Bashkiak datë 02.02.2021, miratoi vendimin për kryerje investimi në këtë segment. Projekti i hartuar nga Zyra e Urbanistikës, ka vlerën…

SHËRBIM I RI PËR QENDRËN KOMUNITARE!

 Qëndra Komunitare për fëmijët me nevoja të veçanta është qendra e parë e hapur në territorin e bashkisë si një risi në shërbimet e specializuara për fëmijët me aftësi të veçanta. Me vënien në funksion të kësaj qendre, rreth 15 fëmijë marrin shërbime cilësore dhe pa pagesë duke siguruar riaftësim të tyre. Funksionimi i kësaj…

DYFISHIMI I NDIHMËS EKONOMIKE JANAR-QERSHOR 2021!

Për shkak të vështirësive ekonomike të shkaktuara nga pandemia, u vendos për herë të dytë dyfishimi i ndihmës ekonomike brenda një periudhe më pak se 1 vjeçare. Me vendim nr.85 datë 10.02.2021 Këshilli i Ministrave ka vendosur për një shtesë në vendimin Nr.597 datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e proçedurave,dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të…

SITUATA E RESHJEVE!

Përgjithësisht stina e dimrit shoqërohet me problematika apo situata emergjente. Nga raportimet dhe inspektimet në terren të grupeve të punës, nuk ka patur raste ekstreme dhe situata ka qenë nën kontroll. Si pasojë e reshjeve të dendura të shiut, Sektori i Rrugëve Rurale ka ndërhyrë në dy prej përrenjve ku prurjet e ujit ishin më…

NDËRHYRJE NË VARREZAT E DËSHMORËVE!

Dëshmorët dhe vendi ku prehen ata, s’mund të kujtohet vetëm në datat historike. Brigada e Mirëmbajtjes pranë Bashkisë po punon për rikonstruksionin e rrugicave, hyrjes së varrezave dhe mirëmbajtjes së ambienteve të lëna në harresë. Ndërhyrja nuk ka qëllim vetëm mirëmbajtjen e tyre por edhe për të mbajtur gjallë kujtimin tek qytetarët dhe brezat e…

ZYRA ME NJË NDALESË!

Zyra me një ndalesë ose Zyra “One Stop Shop” pranë Bashkisë Përmet, është tërësisht e dedikuar ndaj shërbimeve cilësore publike për qytetarët tanë. Kjo Zyrë e financuar nga BE dhe zbatuar nga UNDP ofron më shumë se 70 shërbime duke reduktuar kohën e pritjes, procedurat, rritjen e transparencës dhe besimit ndaj administratës. Në dy momentet…