null

Bashkia Permet, plani operacional i zhvillimit vendor