Nr Emër mbiemër Pozicioni Forca politike
1 Anila  Mihali Kryetar Partia Socialiste e Shqipërisë
2 Anila Dhimitri N\Kryetar Partia Socialiste e Shqipërisë
3 Edvin Tuçi  Anëtar Partia Socialiste e Shqipërisë
4 Agim Andoni Anëtar Partia Socialiste e Shqipërisë
5 Irini Xhani Anëtar Partia Socialiste e Shqipërisë
6 Kliton Nurka Anëtar Partia Socialiste e Shqipërisë
7 Arjana Konini Anëtar Partia Socialiste e Shqipërisë
8 Flamur Guçe Anëtar Partia Demokracia Sociale
9 Robert Naqe Anëtar Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë
10 Kujtim Selmani Anëtar Partia Aleanca Arbnore Kombëtare
11 Gerald Ilia Anëtar Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane
12 Dritan Hoxha Anëtar Partia G99
13 Elena Mullaraj Anëtar Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet
14 Gentian Kreci Anëtar Partia Ardhmëria Shqiptare
15 Orjada Todhe Anëtar Partia e të Drejtave të Mohuara