Nr Emër mbiemër Pozicioni Forca politike Nr.Telefoni Email
1 Anila  Mihali Kryetar Partia Socialiste e Shqipërisë 0698621159 anila_mihali@yahoo.com
2 Anila  Dhimitri N\Kryetar Partia Socialiste e Shqipërisë 0692323733 anila.dhimitri@gmail.com
3 Edvin Tuçi  Anëtar Partia Socialiste e Shqipërisë 0696292770 vinituci@yahoo.com
4 Agim  Andoni Anëtar Partia Socialiste e Shqipërisë 0682076851 agimandoni@yahoo.com
5 Irini  Xhani Anëtar Partia Socialiste e Shqipërisë 0695529589 irini5925@gmail.com
6 Kliton  Nurka Anëtar Partia Socialiste e Shqipërisë 0685011002 nurka.kliton@gmail.com
7 Arjana Konini Anëtar Partia Socialiste e Shqipërisë 0675161176 koniniarjana93@gmail.com
8 Flamur  Guçe Anëtar Partia Demokracia Sociale 0684130354 guceflamur9@gmail.com
9 Robert  Naqe Anëtar Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë 0682282845 naqerobert@gmail.com
10 Kujtim  Selmani Anëtar Partia Aleanca Arbnore Kombëtare 0682923431
11 Gerald  Ilia Anëtar Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane 0693011275 geraldilia@hotmail.com
12 Dritan  Hoxha Anëtar Partia G99 0695149499 hoxhadritan88@gmail.com
13 Elena  Mullaraj Anëtar Partia Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet 0697834840 elenamullaraj@gmail.com
14 Gentian  Kreci Anëtar Partia Ardhmëria Shqiptare 0682056118 krecig@yahoo.com
15 Orjada Todhe Anëtar Partia e të Drejtave të Mohuara 0694334091 oriada414@yahoo.com