Vendodhja e Zyrës: Zyra e parë majtas në katin e katërt të Godinës së Bashkisë Përmet.

Orari: E hëna – Premte, 08:00-16:00

Kontakte:      [email protected]

Cdo informacion në lidhje me kompetencat e kordinatorit  për të Drejtën e Informimit dhe kërkesës për informim (kryerja e kërkesës, afati i marrjes së kërkesës dhe kufizimet) gjendet tek Ligji 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”

Informacion për proçedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informacion

Format Kërkese Për Informacion

Rregjistri i Kërkesave