null

KOSINA NË VËMENDJEN E BASHKISË!

null

CEREMONIA E SHPËRNDARJES SË ÇMIMEVE NGA FONDACIONI “NIKO GJIKA”!

null

NJË TJETËR PREMTIM I MBAJTUR !

null

“DITA E VERËS”, NJË TRADITË QË VAZHDON…

null

Takimi i Grupit Institucional, ROMACTED.

null

VIZITA E AMBASADORIT TË BE DHE PËRFAQËSUESES SË PËRHERSHME TË UNDP!