null

Ndihma ekonomike

null

Përfitim kompesimi të energjisë elektrike të kategorisë së Para Tetraplegjikëve dhe të verbërve

null

Përfitim pagese për aftësi ndryshe _PAK_

null

Përfitim pagese për shtesë invaliditeti

null

Përfitimi i statusit të tetraplegjikut dhe paraplegjikët

null

Përfitimi i statusit të verbërisë