NJA Administratori Fshatrat që përfshin Popullsia
Carshovë Polikron Stefanidhi Carshovë, Vllaho-Psilloterë, Biovizhdë, Zhepë, Dracovë, Iliar- Munishtir, Strëmbec, Pëllumbar, Kanikol 2.969 banorë
Petran Arson Lipe Petran, Lëshicë, Leusë, Lipë, Qilarisht, Badlonjë, Bënjë-Novoselë, Delvinë, Kaludh, Lupckë, Gjinakar, Ogdunan ,Lipivan-Troboshticë,Tremisht, Bodar 3.090 banorë
Qëndër Piskovë Robert Dhimarko  Piskovë, Bual, Kosinë, Rapckë, Mokricë- Zleushë, Kutal, Kosovë, Hotovë, Odrican, Raban, Alipostivan, Borockë, Gosnisht, Pagri, Pacomit, Grabovë, Argovë 3.270 banorë
Frashër Roland Bonjo Frashër, Zavalan, Ogren, Gostivisht, Mican, Vërcisht, Kreshovë, Soropull 683 banorë