KOMISIONET

Këshilli Bashkiak, në mbledhjen e datës 08.10.2015, përcaktoi përbërjen e Komisioneve të përhershme si vijon:

Komisioni i Buxhetit, Financës dhe Ligjeve

 1. Jorgji Curo
 2. Vasil Nikolla
 3. Elinda Ismaili
 4. Niko Poci
 5. Ilirjan Ibrahimi

Komisioni i Planifikimit, Mbrojtjes së Territorit dhe Mjedisit

 1. Ligor Thanasi
 2. Elton Ismaili
 3. Elison Xhamollari
 4. Roland Dama
 5. Robert Naqe

Komisioni i Kulturës, Arsimit, Sportit dhe Turizmit

 1. Kujtim Selmani
 2. Irida Mancellari
 3. Ahmet Berzani
 4. Josif Lipe
 5. Artan Meshini

Komisioni i Shërbimeve Publike dhe Sociale

 1. Gentjana Jahja
 2. Ledian Ibrahimi
 3. Ervin Tuci
 4. Dritan Hoxha
 5. Rigert Zhaka