Sektori ekonomik

 • Zyra e tatim Taksave
 • Zyra e Financës
 • Zyra e Ndihmës Ekonomike
 • QKB

Sektori Juridik, Burime Njerëzore dhe Arsim

 • Zyra Juridike
 • Zyra e Administratës/ Protokollit
 • Zyra e Arsimit

Sektori programim Zhvillim, Kulturë dhe Sport

 • Njësia e Kordimit të Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj
 • Zyra e Kulturës dhe Turizmit
 • Zyra e Sportit
 • Biblioteka

Sektori Pyje dhe Bujqësi

 • Zyra e Shërbimit Pyjor dhe Mbrojtjes së Mjedisit
 • Zyra e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
 • Bordi i Kullimit dhe Vaditjes

Sektori i Planifikimit Urban/ Shërbimet publike

 • Zyra e Urbanistikës
 • Ndërmarrja e Pastrim Gjelbërimit
 • Brigada e Mirëmbajtjes
 • Zyra e Shërbimeve

Zhvillimi Rural, Emergjencat, Inspektoriatet

 • Emergjencat civile
 • Policia Bashkiake
 • Inspektoriatet