Ju njoftojmë se më datë 21.05.2019 ora 10:00,  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak me rend dite si më poshtë:

 1. Informacion: Efikasiteti dhe efektiviteti i zgjidhjes së problemeve në Sektorin e Bujqësisë dhe Pyjeve nga Administrata e Bashkisë
 2. Miratim i buxhetit faktik të vitit 2018.
 3. P/V për një ndryshim në vendimin Nr.08 datë 04.02.2019 të buxhetit të bashkisë.
 4. P/V për përdorim të fondit të emergjencave.
 5. P/v për miratim te bllokskemës 6%.
 6. P/V për miratim të ndihmës ekonomike nga fondi rezervë i bashkisë.
 7. P/V për emërtim rrugësh.
 8. P/V për dhënie me qera të tokave bujqësore.
 9. P/V për miratimin e programit të transparencës.
 10. P/V për miratimin e planit social.
 11. P/V për miratimin e planit urbanistik të Bashkisë Përmet.
 12. Kërkesa, ankesa të ndryshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment