Në 20 Nëntor u zhvillua Konkursi i Praktikave të Mira të Bashkive në rang kombëtar. Ky konkurs u organizua nga Agjensia për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore. Pas vlerësimit të aplikimeve nga juria, ditën e sotme u shpallën fituesit dhe Bashkia Përmet u vlerësua për praktikat e mira në kategorinë e zhvillimit të turizmit dhe ekonomisë, duke marrë edhe një shpërblim monetar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment