Dorëzimi i tabletave/ Projekti ” Në gjurmët e mjeshtrave të mëdhenj”

Permet, 26.08.2020 Duke marrë parasysh vlerësimet e nevojave të fëmijëve , situatën pandemike nga COVID 19,pikëpyetjeve për vijueshmërinë e saj dhe opsioni për zhvillimin e procesit mësimor online,Bashkia Përmet nëpërmjet Shoqatës Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim e cila është duke implementuar projektin: “Në hapat e mjeshtrave të mëdhenj” mbështetur prej Programit ROMACTED të Bashkimit…