NDËRHYRJE NË VARREZAT E DËSHMORËVE!

Dëshmorët dhe vendi ku prehen ata, s’mund të kujtohet vetëm në datat historike. Brigada e Mirëmbajtjes pranë Bashkisë po punon për rikonstruksionin e rrugicave, hyrjes së varrezave dhe mirëmbajtjes së ambienteve të lëna në harresë. Ndërhyrja nuk ka qëllim vetëm mirëmbajtjen e tyre por edhe për të mbajtur gjallë kujtimin tek qytetarët dhe brezat e…

ZYRA ME NJË NDALESË!

Zyra me një ndalesë ose Zyra “One Stop Shop” pranë Bashkisë Përmet, është tërësisht e dedikuar ndaj shërbimeve cilësore publike për qytetarët tanë. Kjo Zyrë e financuar nga BE dhe zbatuar nga UNDP ofron më shumë se 70 shërbime duke reduktuar kohën e pritjes, procedurat, rritjen e transparencës dhe besimit ndaj administratës. Në dy momentet…

FUTBOLLI PJESË E TRADITËS!

Komuniteti përmetar gjatë viteve ka treguar se asnjëherë nuk i ka munguar dëshira për sportet, kalitjen fizike e në veçanti futbollin si lojën më popullore. Sporti në rrethin e Përmetit ështe sjellë dhe zhvilluar nga të rinjtë studentë, djem të komunitetit përmetar ku Përmeti ka qënë një nga klubet që ka evidentuar figura ndër vite…