Dëgjesë publike për taksat dhe tarifat vendore 2018, datë 14.12.2017, ora 11:00.

Ditën e enjte, datë 14 Dhjetor 2017, në ambjentet e Qëndres Multifuksionale, kati 2, në orën 11:00, Bashkia Përmet fton të gjithë subjektet e biznesit të vogël dhe juridik, në takimin që organizohet për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2018. Janë të mirëpritur të gjitha subjektet e interesuara të bashkëpunojnë me ne, për të realizuar sa…

TAKIMI I TRETË NË KUADËR TË HARTIMIT TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR, 15.12.2017

Në vijim të procesit të hartimit të Planit të Përgjithshëm vendor për Bashkinë Përmet, ju ftojmë të merrni pjesë në dëgjesën e tretë publike, ditën e premte, datë 15.12.2017, në ambjentet e Qëndrës Multifunksionale Përmet, ora 11:00. Të gjithë të interesuarit janë ftuar të marrin pjesë për tu informuar mbi Strategjinë e Territorit për Bashkinë…